Vi har hjälpt företag sedan 1981.

Vi är en redovisningsbyrå/ revisionsbyrå som arbetar med bokföring, löner, deklarationer samt konsultationer inom områden i anslutning till redovisning, skattefrågor och administration. Vi är ett fristående bolag helt oberoende av revisorer och jobbar i första hand med ägarledda bolag samt ägarna till dessa. Våra kunder finns i de flesta branscher.

Bolaget har kontor i Skellefteå, Burträsk, Norsjö och Robertsfors i Västerbotten.

Tillsammans arbetar vi med kunder i hela Sverige då vi jobbar mot en terminalserver och även kan erbjuda våra kunder att arbeta mot denna server.

För att minimera våra fasta kostnader har vi koncentrerat oss på att skapa ett brett kontaktnät av duktiga specialister inom bl.a skatter, juridik osv, vilket innebär att våra kunder enbart betalar för av specialister köpta arbetstimmar och vi slipper onödiga overheadkostnader.

 

När du är i behov av tjänster som:

redovisning

REDOVISNING

Vi hjälper dig med att tillse att din löpande redovisning fungerar på ett bra sätt

radgivning

EKONOMISKA KONSULTATIONER

Som företagare behöver du ibland hjälp med olika ekonomiska konsultationer

rekonstruktion

REKONSTRUKTION AV FÖRETAG

Analys med förslag till åtgärder, Kontakt med finansiär m.m.

skatt

SKATTERÅDGIVNING

Vi hjälper dig med att tillse att du och bolaget följer de regler som samhället fastställt

uppstart

UPPSTART AV FÖRETAG

Uppföljning av affärsidé, Upprätta budget/prognoser

vardering

FÖRETAGSVÄRDERINGAR

Värdering vid köp eller försäljning av företag inkl rådgivning och skatteplanering

utbildning

UTBILDNING

Bokföring, budgetering, bokslut och deklarationer m.m.

generation

GENERATIONSSKIFTEN

Skall nästa generation ta över, rådgivning och planering

revision

REVISION

Vi har samarbete med revisorer och kan erbjuda dessa tjänster.

Skatteverket- www.skatteverket.se
Sveriges riksdag – www.riksdagen.se
Regeringen och regeringskansliet – www.regeringen.se
Bolagsverket – www.bolagsverket.se
Bokföringsnämnden – www.bfn.se
ScrewDrivers Client v4.6.01 (rdp only) (Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit) – Ladda Ner
ScrewDrivers Client v4 x64 (rdp only) (Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit) – Ladda Ner
Ladda ner Cisco VPN